Sökning: "Anbudsprocess"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Anbudsprocess.

 1. 1. Någonstans mellan tillförsikt och uppgivenhet. : En kvalitativ intervjustudie om riskerna med vägarbete och dess framtida utmaningar ur ett riskhanteringsperspektiv.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :André Åberg; [2020]
  Nyckelord :Vägarbetare; Riskminimering; TCI; Förarbeteende; Skyltning; Anbudsprocess;

  Sammanfattning : Vägarbete är en farlig sysselsättning i dagens trafikmiljö. Vägarbetare utsätts dagligen för risker och hot i sin yrkesutövning, om det så är från fordon som kör för snabbt förbi arbetsplatsen eller medtrafikanter som verbalt uttrycker sin frustration över deras närvaro. Situationen blir än mer ohållbar. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av anbudsprocessen på Balfour Beatty Rail AB : Examensarbete, Innovativ produktion

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Toni Chadda; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anbudsprocessen på Balfour Beatty Rail i Västerås står inför en förändring då man vill införa ett nätverksbaserat kalkyleringssystem. Examensarbetets avsikt är att fokusera på anbudsprocessen med fokus på kalkylarbetet för att se hur dessa kan effektiviseras, samt för att se hur arbetet med kalkyleringen ska utformas på bästa sätt vid övergången till den nya plattformen. LÄS MER