Sökning: "Andel kvinnor i bolagsstyrelser"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Andel kvinnor i bolagsstyrelser.

 1. 1. Aktieåterköp och könsfördelning i styrelser : En studie av den kortsiktiga avkastningen efter annonseringen av ett aktieåterköp i svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Strömbäck; Erik Vågstedt; [2020]
  Nyckelord :Avvikelseavkastning; market timing; aktieåterköp; agentkostnader; kvinnliga styrelseledamöter; critical mass;

  Sammanfattning : Frågor kring könsfördelningen i bolagsstyrelser har i Sverige under senare tid uppmärksammats allt mer. Forskningen kring kvinnliga styrelseledamöters påverkan på olika företagsbeslut är gedigen, men på den svenska marknaden är den inte lika täckande. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet i bolagsstyrelser – Framtidens vinnare? : En studie om faktorer som påverkar den genomsnittliga könsfördelningen i styrelser bland bolag på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alice Eriksson; Hjalmar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; Gender quotation; Board; Board of directors; Listed companies; The Swedish Code of Corporate Governance; Jämställdhet; Könskvotering; Bolagsstyrelser; Styrelseledamöter; Koden; Börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Problemformulering: Jämställdheten i bolagsstyrelser debatteras flitigt och företag jobbar aktivt med att öka andelen kvinnor. Inflödet av nya bolag och utflödet av bolag från Stockholmsbörsen påverkar andelen kvinnor i styrelserna totalt och denna effekt är inte tidigare analyserad. LÄS MER

 3. 3. Lönsamhet som mål, Jämställdhet som verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Gunnarsson; Fanny Johnsson; Freddy Jenebeck; [2019]
  Nyckelord :Andel kvinnor i bolagsstyrelser; Jämställdhet; Bolagsstyrning; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och finansiell prestation hos börsnoterade bolag i Sverige.... LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga Styrelseledamöter och Lönsamhet : En kvantitativ studie om betydelse av kön i bolagsstyrelser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pernilla Danielsson; Marielle Sanfer; [2019]
  Nyckelord :Kön; Mångfald; Bolagsstyrning; Styrelse; ROA; Lönsamhet; Stockholmsbörsen Large Cap.;

  Sammanfattning : Diskussionen kring andelen kvinnor i bolagsstyrelser har varit ett hett diskuterat ämne på senare tid. I Norgeinfördes ett kvoteringskrav som krävde att minst 40 procent av vardera kön var representerade hos de aktieägarvalda styrelseledamöterna. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet i styrelserummet – hjälpande eller stjälpande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Stenberg; Ellen Erstrand; Julia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Andel kvinnliga styrelseledamöter; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Critical Mass; regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka sambandet mellan finansiell prestation, mätt som Tobins Q, och andelen kvinnor i styrelsen i svenska börsnoterade bolag. Studien använder sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Författarna har gjort en multipel regressionsanalys och regressionstester i Eviews som baseras på insamlad paneldata. LÄS MER