Sökning: "Anderas Weinås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anderas Weinås.

  1. 1. Fast Fashion-konsumentens attityd till hållbart mode

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :Linnéa Bergström; Anderas Weinås; [2013]
    Nyckelord :fastfashion; köpbeteende; återvinningsbart; återvinningsbart; attityder; hållbar utveckling;

    Sammanfattning : Ekologiskt, närodlat, kravmärkt och återvinningsbart – kärt barn har många namn och aldrig förr har vi konsumenter varit så medvetna om just den miljömässiga och hälsomässiga aspekten som vi är idag. Man kan verkligen kalla det en ny trend. LÄS MER