Sökning: "Anders Öqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Öqvist.

 1. 1. Värdering av den militära nyttan hos obemannade markfarkoster som stödjer förband som strider till fots

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Öqvist; [2018]
  Nyckelord :Unmanned ground vehicles; UGV; Military utility; Obemannade markfarkoster; UGV; militär nytta;

  Sammanfattning : Historiskt har soldater till fots burit sin personliga utrustning till fots. Den övriga utrustning som soldaten behövde transporterades ofta i vagnar dragna av olika dragdjur. Då stridstempot och framförallt framryckningshastigheten har ökat, har behovet av att bära med sig all nödvändig utrustning ökat. LÄS MER

 2. 2. Värdering av personburna soldatigenkänningssystem, så kallade Combat Identification Systems (CID), avsedda att förebygga vådabekämpning i urban miljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anders Öqvist; [2016]
  Nyckelord :Friendly fire; Identification; Recognition; Combat Identification; Military utility; Vådabekämpning; Identifiering; Igenkänning; Combat Identification; Millitär nytta;

  Sammanfattning : För att känna igen eller identifiera egna förband och enheter har man sedan långt tillbaka använt sig av olika metoder. Oftast har dessa utgjorts av olika symboler och tecken på fanor, flaggor, uniformer med mera. LÄS MER