Sökning: "Anders Agarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Agarsson.

  1. 1. Bemanningsbranschen - En bransch under utveckling? : En studie av tre bemanningsföretag i Västmanland

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Helena Bodin; Therése Lindberg; [2013]
    Nyckelord :Bemanning; rekrytering; bransch; marknadsstrategi;

    Sammanfattning : Titel: Bemanningsbranschen – En bransch under utveckling? – En studie av tre bemanningsföretag i VästmanlandSeminariedatum: 2013-01-09Högskola: Mälardalens högskola VästeråsInstitution: Akademien för hållbar samhälls- och teknikutveckling.Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi - FÖA300Författare: Helena Bodin, Therése LindbergHandledare: Magnus LinderströmSidoantal: 33Bilagor: 1Nyckelord: Bemanning, rekrytering, bransch, marknadsstrategiSyfte: Syftet med den här studien är att utifrån valda teorier undersöka bemanningsbranschen genom att studera tre bemanningsföretag i Västmanland. LÄS MER