Sökning: "Anders Alexander Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Alexander Johansson.

 1. 1. Beredning av lågspänningsnät på Åstol

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Anders Johansson; Alexander Sundström; [2017]
  Nyckelord :Lågspänningsnät; kundkontakt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur ett beredningsarbete för ett lokalt lågspänningsnät utförs. TROLK El & Tele AB ska, på uppdrag av Ellevio AB, utföra beredning för att rasera det befintliga luftledningsnätet på ön Åstol utanför Tjörn och ersätta det med ett markbundet kabelnät. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av svensk ull och dess framtida användning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :ELIN OLOFSSON; ALEXANDER BRINK; LINDA JOHANSSON; [2010]
  Nyckelord :swedish wool; interior textiles; environmental aspects; wool production; nonwoven; geotextile; isolation;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsatsen är utformad efter ett förslag från Anders Ryberg vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Förslaget var att lokalisera användningsområden för den ull som i dagsläget kasseras i Sverige. LÄS MER