Sökning: "Anders Barkstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Barkstedt.

  1. 1. Tankar om Religionskunskap

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Anders Barkstedt; [2008]
    Nyckelord :Religion; Teachers;

    Sammanfattning : Titel: Tankar om Religionskunskap (Thoughts about Religion). Författare: Anders BarkstedtProgram: Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 90 hp. LÄS MER