Sökning: "Anders Behring Breivik Norway 2011"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anders Behring Breivik Norway 2011.

 1. 1. Analysing Evil : A Comparison of Christian and Islamist Terrorist Acts

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felix Franzino; [2021]
  Nyckelord :terrorism; religious terrorism; Christian and Islamist acts of terrorism; Anders Behring Breivik Norway 2011; Paris attacks November 2015; IS;

  Sammanfattning : Although terrorism is an area that has been the subject of much research, systematic searches in databases reveal that a focus on actors and movements that find their motivation in Christian beliefs, is, by and large, lacking. Ever since the 9/11 terrorist attack, Islamist terrorism has been the major focus. LÄS MER

 2. 2. ”Vi” mot ”dom” i fyra nyhetstidningars diskurser kring Breivik och Akilov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; Breivik; Akilov; massmedia; discourse analysis; social identity theory; Terrorism; Breivik; Akilov; massmedier; diskursanalys; social identitetsteori;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att studera hur terroristen, representerad av Anders Behring Breivik och Rakhmat Akilov, konstruerades i fyra svenska dagstidningar efter två händelser benämnda terrordåd: attentaten i Oslo och på Utøya 22 juli 2011, och lastbilsattacken i Stockholm 7 april 2017. Detta utifrån ett socialpsykologiskt och diskursanalytiskt perspektiv med den sociala identitetsteorin som ramverk och ingrupper och utgrupper i fokus. LÄS MER

 3. 3. A Matter of Relations : A reception study of global audiences’ interpretations of, and interest in, the Norwegian terrorist attacks in 2011

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Stina Franzén; [2014]
  Nyckelord :Reception study; Cultural studies; Psychology; News value; Survey; Content analysis; Anders Behring Breivik; Norway; Terrorism; Youth For Understanding;

  Sammanfattning : This Master’s thesis investigates the matter of relations as a contributing factor to foreign audiences’ interest in, and interpretation of, news events. An explorative designed quantitative study is conducted based on the example of the terrorist attacks in Norway, 2011. LÄS MER

 4. 4. En islamofobs manifest? En psykobiografisk analys av Anders Behring Breivik, 2083 A European Declaration of Independence och händelserna i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lou Hedström Bokinge; [2013-08-06]
  Nyckelord :Psychobiography; Sårbarhetsmodellen; Vulnerability; Carlo Perris Hjördis Perris; Right-Wing Authoritarianism; RWA; Bob Altemeyer; Authoritarian aggression; Anders Behring Breivik; The PCCTS Knights Templar; 2083 A European Decleration of Independence; Utöya; Oslo; Norway; Rettspsykiatrisk erklaering; Psykiatrisk vurdering; Fedrene NRK tv; Mass murder; Grandiose traits; Narcissism; Pseudocommando; Revenge; Eurabia literature; Motive; Scripts; Unconscious ideas; Personality conflicts;

  Sammanfattning : On July 22, 2011 a bomb detonated in the government building in central Oslo in Norway and eight persons died. Later that day, 69 people, most of them youths, were shot down and killed on the island of Utøya by a uniformed Norwegian man.The purpose of this study is to analyse Anders Behring Breivik's personality and explain why he became a killer. LÄS MER

 5. 5. Ett komplext hemland : En kvalitativ studie av televisionsprogrammet Homeland

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexandra Andersson; [2013]
  Nyckelord :Media; communication; television; Homeland; Islamophobia; Medier; kommunikation; television; Homeland; islamofobi;

  Sammanfattning : After 9/11 and the following War on Terror, Muslims are often understood as global enemies. However, the idea of an international, Islamic enemy is in some circumstances criticized, not least after the actions of Anders Behring Breivik in Norway in 2011.This study analyses the North American, Emmy Award-winning television series Homeland. LÄS MER