Sökning: "Anders Behring Breivik"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Anders Behring Breivik.

 1. 1. Terrorist eller ensam galning? : En analys av Aftonbladets och Svenska Dagbladets nyhetsrapportering om Anders Behring Breivik och Rakhmat Akilov

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Wilhelm Sandelin Anton; [2020]
  Nyckelord :Digital text analysis; data mining; frame analysis; news media; Anders Behring Breivik; Rakhmat Akilov; terrorism; framing; orientalism; ethnicity.; Digital textanalys; datautvinning; framinganalys; nyhetsmedier; Anders Behring Breivik; Rakhmat Akilov; terrorism; gestaltningsteori; orientalism; etnicitet.;

  Sammanfattning : This study aims to survey and compare Swedish newspaper coverage relating to convicted terrorists Anders Behring Breivik and Rakhmat Akilov. The pivotal question of the study is whether this coverage differs depending on factors such as each perpetrator’s ethnicity and political beliefs. LÄS MER

 2. 2. Ett norskt trauma : En kritisk diskursanalys av hur nationell identitet omtalas i debatten om Utøya 22. juli

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Amanda Koverberg; [2018]
  Nyckelord :National identity; Norway; Utøya; 22 July; Terrorism; Europastudier; media analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how national identity is shown in the discussion about the film "Utøya 22. juli" in three Norwegian newspapers. The study also examines which temporal and spatial references are made in the material, and whom the “them”-term is referring to, as a contrast to a Norwegian “us”. LÄS MER

 3. 3. ”Vi” mot ”dom” i fyra nyhetstidningars diskurser kring Breivik och Akilov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; Breivik; Akilov; massmedia; discourse analysis; social identity theory; Terrorism; Breivik; Akilov; massmedier; diskursanalys; social identitetsteori;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att studera hur terroristen, representerad av Anders Behring Breivik och Rakhmat Akilov, konstruerades i fyra svenska dagstidningar efter två händelser benämnda terrordåd: attentaten i Oslo och på Utøya 22 juli 2011, och lastbilsattacken i Stockholm 7 april 2017. Detta utifrån ett socialpsykologiskt och diskursanalytiskt perspektiv med den sociala identitetsteorin som ramverk och ingrupper och utgrupper i fokus. LÄS MER

 4. 4. The Process of Radicalisation in Lone Wolf Terrorists

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :James Upjohn; [2018]
  Nyckelord :Anders Behring Breivik; Case Study; Lone Wolf Terrorism; Radicalisation; Right Wing Extremism;

  Sammanfattning : Existing research involving terrorism has largely focused on group-based terrorism. The rise in number of lone wolf terrorist attacks has created the need to explore lone wolf terrorism further. LÄS MER

 5. 5. Medias skildring av terrorism i jämförelse med dådet mot Utøya och dådet mot Charlie Hebdos redaktion : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Emma Andersson Jakobsson; Sandra Vestman; [2017]
  Nyckelord :Terrorism; Media; Charlie Hebdo; Utøya; Anders Behring Breivik; Cherif Kouachi; Said Kouachi; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Fokus i detta arbete låg på att undersöka medias framställning av terrorism gällande dådet i Utøya 2011 av Anders Behring Breivik och dådet i Paris 2015 mot Charlie Hebdos redaktion av Cherif och Said Kouachi. Detta gjordes genom ett strategiskt urval av artiklar i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter, totalt samlades 48 artiklar in. LÄS MER