Sökning: "Anders Behring From"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anders Behring From.

 1. 1. En studie i brott: om sexualitet, etnicitet och psykisk sjukdom : en kvantitativ och kvalitativ jämförelse om hur gärningsmännen bakom två uppmärksammade flickmord representeras i Aftonbladet och på Flashback forum.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Isabella Bohman; Cecilia Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :masculinity; sexuality; ethnicity; mental illness; media commodifaction; semiotics; perpetrator; framing.;

  Sammanfattning : The main purpose of this quantitative and qualitative study A study in crime: about sexuality, ethnicity and mental illness has been to reveal the relation between how the evening newspaper Aftonbladet and the Internet forum Flashback forum represent two men who has been convicted for the murder of two underaged girls. Hence more than one sixth of the swedish population has a lot of confidence in this newspaper it has been important to see how mental illness, sexuality, masculinity and ethnicity is produced and therefore reproduced through its descriptions of these men. LÄS MER

 2. 2. Breivik- bilden av en terrorist : en jämförelse mellan mediers och akademins förståelse av begreppet terrorism i fallet Anders Behring Breivik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2016]
  Nyckelord :qualitative content analysis; ensamvargsterrorist; ensamvargsterrorism; lone wolf terrorist; lone wolf terrorism; Anders Behring Breivik; terrorister; terrorism; terrorists; Utøja; kvalitativ innehållsanalys; media framing; mänskliga rättigheter; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Något som är det största hindret i arbetet mot terrorism är att vi inte kan nå kon-sensus om vad terrorism är och vilka som klassas som terrorister. Detta skapar stor förvirring inom både akademins tolkning av fenomenet men också inom me-dias rapportering av det. LÄS MER

 3. 3. Den psykiskt sjukes ansvar - Om tillräknelighet som förutsättning för straffrättsligt ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacob Lindblom; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Tillräknelighet; Breivik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish criminal law is unique in the sense that mentally disturbed offenders are held accountable for their actions. A majority of legal systems in the world excempt mentally disturbed offenders from criminal responsibility. They therefore go unpunished. LÄS MER

 4. 4. A Matter of Relations : A reception study of global audiences’ interpretations of, and interest in, the Norwegian terrorist attacks in 2011

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Stina Franzén; [2014]
  Nyckelord :Reception study; Cultural studies; Psychology; News value; Survey; Content analysis; Anders Behring Breivik; Norway; Terrorism; Youth For Understanding;

  Sammanfattning : This Master’s thesis investigates the matter of relations as a contributing factor to foreign audiences’ interest in, and interpretation of, news events. An explorative designed quantitative study is conducted based on the example of the terrorist attacks in Norway, 2011. LÄS MER

 5. 5. En islamofobs manifest? En psykobiografisk analys av Anders Behring Breivik, 2083 A European Declaration of Independence och händelserna i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lou Hedström Bokinge; [2013-08-06]
  Nyckelord :Psychobiography; Sårbarhetsmodellen; Vulnerability; Carlo Perris Hjördis Perris; Right-Wing Authoritarianism; RWA; Bob Altemeyer; Authoritarian aggression; Anders Behring Breivik; The PCCTS Knights Templar; 2083 A European Decleration of Independence; Utöya; Oslo; Norway; Rettspsykiatrisk erklaering; Psykiatrisk vurdering; Fedrene NRK tv; Mass murder; Grandiose traits; Narcissism; Pseudocommando; Revenge; Eurabia literature; Motive; Scripts; Unconscious ideas; Personality conflicts;

  Sammanfattning : On July 22, 2011 a bomb detonated in the government building in central Oslo in Norway and eight persons died. Later that day, 69 people, most of them youths, were shot down and killed on the island of Utøya by a uniformed Norwegian man.The purpose of this study is to analyse Anders Behring Breivik's personality and explain why he became a killer. LÄS MER