Sökning: "Anders Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Anders Bengtsson.

 1. 1. Den digitala tekniken knackar på förskolans dörr : En kvalitativ studie om förskollärare, förskollärarstudenter och vårdnadshavares attityder till digitalisering och hur dessa påverkar förskolans arbete med digital teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anders Bergh; Joakim Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :förskola; digital teknik; digitalisering; attityder; förskollärare; förskollärarstudenter; vårdnadshavare; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om förskollärare, förskollärarstudenter och vårdnadshavares attityder till digitalisering och vilka konsekvenser dessa får för arbetet med digital teknik i förskolan. Arbetet med digital teknik är komplext och trots att flera satsningar och projekt har genomförts genom åren visar resultat att dessa inte gett önskade effekter. LÄS MER

 2. 2. Analysing gene expression of IFN-ɑ stimulated genes in patients with SLE using direct and indirect methods

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Linn Israelsson; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is an autoimmune disease where the immune system is attacking the body and its tissues. This leads to a chronic inflammation that can affect different parts of the body and therefore present itself in a vast variety of symptoms. LÄS MER

 3. 3. Munhälsovård : Vårdpersonals attityder och kunskaper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carl Bengtsson; Anders Rensberg; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; health care workers; knowledge; oral care; oral health; Attityder; kunskaper; munhälsa; munvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god munhälsa är av stor vikt för att uppehålla en adekvat näringstillförsel samt förebyggandet av eventuella sjukdomar till följd av förändringar i munnen. Patienten kan eventuellt drabbas av smärta, parodontit, påverkan av smak och aptit samt sjukdomar som exempelvis lunginflammation om munhälsan bortses av vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Lean Office : en studie av anpassning och implementering av Lean i kontorsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jasmine Lund; Natalie Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Lean; förbättringsarbete; Lean Office; Lean Thinking;

  Sammanfattning : Avsikten med denna rapport och undersökning är att belysa vikten av att införa Lean Thinking i företagets alla delar samt hur detta utförs på ett hållbart sätt. Med hållbart menas här att företaget ska ta vara på sina medarbetare och lyfta dem samtidigt som de lyfter verksamheten och effektiviserar processerna. LÄS MER

 5. 5. ATT HANDLEDA MOR- OCH FARFÖRÄLDRAR SOM ÄR FAMILJEHEM FÖR SINA BARNBARN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anders Bengtsson; Peter Brännström; [2017-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER