Sökning: "Anders Bergdahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anders Bergdahl.

 1. 1. Samverkansformer och inflytande – vad tycker föräldrar? : En kvantitativ studie om föräldrars uppfattning om förskolans arbete med samverkan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anders Bergdahl; [2018]
  Nyckelord :Föräldrar; föräldraperspektiv; samverkan; samverkansformer; föräldrainflytande.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur föräldrar uppfattar förskollärares arbete med samverkan på en förskola. Studiens datainsamling utgick ifrån den kvantitativa metoden med enkäter. Teoretiskt grundar sig studie i ett sociokulturellt perspektiv med kommunikationen mellan förälder och förskollärare som centralt. LÄS MER

 2. 2. Design of a dynamic distributed CPS application for unmanned ground vehicles

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Bergdahl; Anders Åström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : New challenges and opportunities arise as a result of an increasing demand of connecting devices in the context of the Internet of Things. Synergy eects can be achieved by connecting local devices through both wireless local networks and global infrastructures. LÄS MER

 3. 3. Autonomous bucket emptying on hauler

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/ReglerteknikTekniska högskolan

  Författare :Anders Bergdahl; [2011]
  Nyckelord :autonomous wheel loader; loadning;

  Sammanfattning : This thesis proposes a method of loading a hauler with an autonomous wheelloader efficiently and with high productivity in the short loading cycle. The mainidea behind the method is to raise the bucket with only the lift until the centerof gravity has reached the height that it will have just as the material will startto fall out of the bucket and on to the hauler. LÄS MER