Sökning: "Anders Bergh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Bergh.

 1. 1. Outcome expectancy i arbetslivet : Predicerar work locus of control, work self efficacy och collective efficacy outcome expectancy?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Per Borgegård; Anders Bergh; [2009]
  Nyckelord :Outcome expectancy; work self efficacy; work locus of control; collective efficacy; work group;

  Sammanfattning : Bandura definierar (1997) outcome expectancy som individens skattning av sannolikheten att ett beteende ska leda till ett specifikt utfall. Utöver individens skattning av sitt eget beteendes följder (individual outcome expectancy), är hennes bedömning av sin grupps möjlighet att nå ett specifikt utfall (collective outcome expectancy) en del av begreppet (Riggs & Knight, 1994). LÄS MER

 2. 2. Garantiregistreringsapplikation Skapa garantikvitton med hjälp av befintlig kund och produktdata

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Anders Bergh; Daniel Nord; [2006]
  Nyckelord :robotics; Automation; Oracle 10g; IBM DB2; Garantiregistreringssystem; Visual C ; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete gick ut på att skapa en prototyp på en applikation till Team Sportia, Hässleholm, som skulle underlätta garantiregistering vid cykelförsäljning. Den skulle göra sökning och sammställning av information från en Oracle-produktdatabas och en IBM-kunddatabas. LÄS MER