Sökning: "Anders Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anders Bergman.

 1. 1. Hjältar finns de? : En studie av journalistens roll i våra berättelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Bergman; [2017]
  Nyckelord :Hjälte; journalist; primärt ethos;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalisten framställs i berättelsen och hur rollen som hjälte reflekteras. Jag har valt att avgränsa mig till två texter, Alexandra Pascalidous dokumentärserie Vi kallas tiggare (2016) och Johan Persson och Martin Schibbye reportagebok 438 dagar (2013). LÄS MER

 2. 2. Brunifiering av Öjaren : Analys och framtida utsikter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljöteknik; Högskolan i Gävle/Miljöteknik

  Författare :Anders Bergman; Samuel Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Brownification; dissolved organic carbon; iron; watercolour; acid deposition; correlation analysis; principal component analysis.; Brunifiering; löst organiskt kol; järn; färgtal; sur nederbörd; korrelationsanalys; principal komponent analysis.;

  Sammanfattning : Sjön Öjaren i Sandviken är den största dricksvattentäkten i kommunen, färgen på Öjarens vatten har med åren ändrats och blivit allt mörkare. Detta bekräftas vid analys av vattenprover mellan år 1995-2015 som utförts i denna studie. LÄS MER

 3. 3. En lönsammare projektering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Martin Karlsson; Oscar Hoolmé; [2012]
  Nyckelord :bim; tekla structures; 3d-modellring; projekteringsmetodik; cad; hallbyggnation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Work titel A more efficient planning within the building process Course VBV615 Writers Martin Karlsson & Oscar Hoolmé Examiner Anders Ekholm Instructor Olle Bergman Aim: Jacob Lindh AB, who is a general contractor of steel buildings to agriculture, commerce and industry, operating in a tough industry where competition is intensifying. They constantly have to be at the forefront by applying new technologies and constantly strive to streamline their operations for the firm to remain profitable in the future. LÄS MER

 4. 4. Girl Possible? : En arketyp-och genus stidie av den kvinnliga hjälterollen i Kim Possible

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Bergman; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I nationens litterära minne : Synen på Sven Lidmans romaner Stensborg och Huset med de gamla fröknarna i presskritiken och litteraturhistorien

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sylve Svensson; [2011]
  Nyckelord :Sven Lidman; tuiotalister; klassiker; receptionsstudie;

  Sammanfattning : Abstract Sven Lidman växte upp i blygsamma förhållanden, men blev med tiden en offentlig person, en ’kändis’ i sin samtid. Han var en av det begynnande 1900-talets mest uppmärksammade författare, vars diktsamlingar och romaner väckte sensation hos samtidskritiken. LÄS MER