Sökning: "Anders Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Anders Bergström.

 1. 1. Handedness & Stress resilience - A cross-sectional evaluation of possible relationship

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sanna Bergström; Anders Lönnquist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Renlighetens standardisering : En undersökning av badrum i 1930-talets Uppsala

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Cecilia Bergström; [2016]
  Nyckelord :badrum; hygien; Anders Diös; HSB; Kooperativa Förbundets Arkitektkontor KFA .;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan badrumsutformning och föreställningar om klass och hygien på 1930-talet. Ett av syftena har varit att ta reda på om man då tänkte sig att olika samhällsgrupper hade skilda behov av badutrymmen och hygien. LÄS MER

 3. 3. Vetenskap och humanism i läromedel : En läromedelsanalys i religionskunskap

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Sundholm; [2015]
  Nyckelord :religion och vetenskap; humanism; läromedel;

  Sammanfattning : SammanfattningRelationen mellan religion och vetenskap är uttryckt i Skolverkets förmågor för ämnet religionskunskap på gymnasiet. Men hur presenteras det och humanism i läromedel för gymnasiet? Jag har i min undersökning av vetenskap och humanism som livsåskådning genomfört en läromedelsgranskning. LÄS MER

 4. 4. Structures for the co-created city

  Master-uppsats, KTH/Stadsbyggnad

  Författare :Anders Bergström; [2015]
  Nyckelord :Urban design; co-created; co-design; co-development; structure; city; participation; spontaneous; Norway; Bergen;

  Sammanfattning : This project seeks new forms of housing production that answer to the disappearance of the welfare state and provides structures for self-organization. It stretches the limits of the housing policies and explores new flexible design solutions. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmotivation inom lågstatusyrken : En studie om skillnader i arbetsmotivation mellan två arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anders Bergström; Caroline Schröder; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER