Sökning: "Anders Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Anders Bergström.

 1. 1. For the many, not the few - An idea analysis on populism in speeches by leaders of the Labour Party at party conferences 1998-2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alex Anders Ronko; [2019]
  Nyckelord :Idea analysis; Populism; Labour Party; Political speeches; United Kingdom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through an idea analysis that utilizes an ideal type of populism, this study seeks to find out how the use of populist ideas has changed over time in conference speeches by four consecutive Labour Party leaders between the years 1998 and 2018. The method for this idea analysis is based on Göran Bergström’s and Per-Anders Svärd’s theories on an ideal type-based idea analysis. LÄS MER

 2. 2. Handedness & Stress resilience - A cross-sectional evaluation of possible relationship

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sanna Bergström; Anders Lönnquist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Renlighetens standardisering : En undersökning av badrum i 1930-talets Uppsala

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Cecilia Bergström; [2016]
  Nyckelord :badrum; hygien; Anders Diös; HSB; Kooperativa Förbundets Arkitektkontor KFA .;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan badrumsutformning och föreställningar om klass och hygien på 1930-talet. Ett av syftena har varit att ta reda på om man då tänkte sig att olika samhällsgrupper hade skilda behov av badutrymmen och hygien. LÄS MER

 4. 4. Vetenskap och humanism i läromedel : En läromedelsanalys i religionskunskap

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Sundholm; [2015]
  Nyckelord :religion och vetenskap; humanism; läromedel;

  Sammanfattning : SammanfattningRelationen mellan religion och vetenskap är uttryckt i Skolverkets förmågor för ämnet religionskunskap på gymnasiet. Men hur presenteras det och humanism i läromedel för gymnasiet? Jag har i min undersökning av vetenskap och humanism som livsåskådning genomfört en läromedelsgranskning. LÄS MER

 5. 5. Structures for the co-created city

  Master-uppsats, KTH/Stadsbyggnad

  Författare :Anders Bergström; [2015]
  Nyckelord :Urban design; co-created; co-design; co-development; structure; city; participation; spontaneous; Norway; Bergen;

  Sammanfattning : This project seeks new forms of housing production that answer to the disappearance of the welfare state and provides structures for self-organization. It stretches the limits of the housing policies and explores new flexible design solutions. LÄS MER