Sökning: "Anders Carina"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Anders Carina.

 1. 1. Bitterfittan och förmödrarna : Om litterära rötter som feministisk motståndsstrategi i Maria Svelands debutroman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Carina Tenor; [2014]
  Nyckelord :literary value; feminist literary criticism; feminist recistance; Maria Sveland; Bitterfittan; Rädd att flyga; Fear of flying; Erica Jong; Suzanne Brøgger; intertextualitet; Anders Olsson; Anna Williams; Cristine Sarrimo; litterärt värde; feministisk litteraturteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fas 3 och arbetslösheten - En diskursanalys av fas 3-debatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Magnus Persson; [2013]
  Nyckelord :Unemployment; fas 3; active labour market program; discourse analyze; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Magnus Persson Title: Fas 3 and unemployment – a discourse analysis of the fas 3 debate. [Translated title] Supervisor: Anders Östnäs Assessor: Carina Tigervall The aim of this study was to describe and examine the conceptions and assumptions about unemployment which can be seen in the debate of the Swedish labour market program fas 3. LÄS MER

 3. 3. Anknytningens betydelse och utvecklingen av de känslomässiga banden mellan barn och missbrukande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annika Johansson; Anette Elmbert; [2011]
  Nyckelord :attachment bond; abusive parents; treatment; health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Annika Johansson, Anette Elmbert Title: The importance of attachment and the development of emotional bonds between child and drug abusing parents Keywords: attachment bond, abusive parents, treatment and health Supervisor: Anders Lundberg Assessor: Carina Tigervall The aim of this study was to examine the attachment bond between mother and child in treatment of abuse, at the only existing treatment-home for this special group in Sweden. We have used qualitative interviews, surveys and relevant literature to examine the attachment bond between mother and child, where they are in treatment together. LÄS MER

 4. 4. Komma-ut processen: en kvalitativ studie av transpersoners upplevelser av situationen på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Simonida Topalovic; Sanja Pranjic; [2011]
  Nyckelord :labour market; transgender; discrimination; LBGT- people; power; income; heteronormativity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Coming out process. A qualitative study about transgender people’s experiences of the workplace situation. Supervisor: Carina Tigervall Assesor: Anders Östnäs This is a qualitative study aimed to explore transgender experiences of the workplace situation. LÄS MER

 5. 5. Mötesplats 0413 - En analys av ungdomars tankar och synpunkter om sin mötesplats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Hovland; Sofia Stenberg; [2010]
  Nyckelord :youth; culture house; meeting place; youth recreation centre ungdom; kulturhus; mötesplats; fritidsgård ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Therese Hovland and Sofia Stenberg Title: Mötesplats 0413 – An analyze of youths thoughts and opinions about their meeting place [translated title] Supervisor: Anders Östnäs Assessor: Carina Tigerwall Mötesplats 0413 is a culture house for youths at the ages of 16 to 25 years. The purpose of this study was, on the basis of a youth perspective, to critically analyze how the youths that come to Mötesplats 0413 in Eslöv describe the activity. LÄS MER