Sökning: "Anders Cedergren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anders Cedergren.

 1. 1. Coachutbildning i Elitklubbar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anders Martinsson; Fredrik Cedergren; [2014-09-02]
  Nyckelord :coaching; coachutbildning; elitidrott; lagsport;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens fokus var att undersöka hur det ser ut i Sveriges elitklubbar i ishockey, fotboll och handboll när det kommer till den interna coachutbildningen i klubben. En genomgång av respektive idrottsförbunds egna utbildningar ingick också i studien. LÄS MER

 2. 2. Affärssystemens påverkan på ekonomistyrningen : En fallstudie på VIDA AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Jacob Cedergren; Adam Pettersson; Hampus Skelterwijk; [2012]
  Nyckelord :Affärssystem; ekonomistyrning; budgetering; kalkylering; internredovisning; prestationsmätning; informationssystem;

  Sammanfattning : Bachelor thesis, Controller, Program of Master of Science in Business and Economics, School of Business and Economics at Linneaus University in Växjö, Sweden, Course Code: 2FE13E:3, Spring 2012 Authors: Jacob Cedergren, Adam Pettersson, Hampus Skelterwijk Supervisor: Anders Jerreling Title: The ERP-systems impact of the management control - a case study of VIDA AB Original Title: Affärssystemens påverkan på ekonomistyrningen - en fallstudie på VIDA AB Background: New technology has given businesses new opportunities to use and store information and the current information systems has changed the way of working in more or less all sectors and operations. ERP-systems have been one of the most important IT innovations in the past decade. LÄS MER

 3. 3. "En liten stackare som man ska tycka synd om" : Om socialarbetares syn på prostitution ur ett offer- och aktörsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Jessica Liljekvist; Emmelie Wiss Cedergren; [2011]
  Nyckelord :Prostitution; social work; social worker; victim; agent;

  Sammanfattning : Author: Jessica Liljekvist and Emmelie Wiss CedergrenTitle: A miserable wretch that you should feel sorry for – If social workers see persons who prostitute themselves as victims or agents. [Translated title]Supervisor: Marie ErikssonAssessor: Anders Giertz Our purpose with this study was to examine if social workers see persons who prostitute themselves as victims or as agents. LÄS MER

 4. 4. Plutonchefsutbildning och manöverkrigföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Erik Sandén; [2010]
  Nyckelord :Maneuver warfare; Mission type tactics; Platoon Commander Training William S. Lind; Anders Cedergren; Manöverkrigföring; Uppdragstaktik; Plutonchefsutbildning; William S. Lind; Anders Cedergren;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt vilka förmågor som är centrala för en chef att besitta för att bli en effektiv chef inom manöverkrigföringen. Förmågorna som denna uppsats identifierat som centrala är: Kreativitet, initiativkraft/handlingskraft, självständighet, god utbildningsståndpunkt inom taktik och stridsteknik samt förmåga i att tillämpa uppdragstaktik. LÄS MER