Sökning: "Anders Christensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Christensson.

 1. 1. Lätta på gasen och gör skillnad - en kvalitativ studie om uppföljning av eco-driving

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jakob Nilsson; Anders Christensson; [2013]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kravnivåer till indexmetod för bedömning av brandrisker i flervånings bostadshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anders Christensson; [2002]
  Nyckelord :Fire safety; Trätek; Nordic Wood; Brandsäkerhet; riskindex flervånings bostadshus; risk index; multistorey apartment buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report contains an evaluation of the risk index method FRIM-MAB (Fire Risk Index Method for Multistorey Apartment Buildings). All parameters of the method were given minimum grades by the author of this report in collaboration with experts from four Nordic countries in order to derive a minimum grade on the risk index for buildings with noncombustible frames. LÄS MER