Sökning: "Anders Ekesiöö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Ekesiöö.

  1. 1. Politiken i trafiken, framtida hot eller nutida möjlighet : Hur påverkar miljöpolitiska faktorer Stockholms bensinstationer?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anders Ekesiöö; Andreas Rudin; Magnus Isberg; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur miljöpolitiska åtgärder påverkar Stockholms bensinstationer och deras utveckling i framtiden. De ökade kraven på en förbättrad stadsmiljö skapar öppningar för nya och hittills relativt oprövade metoder. LÄS MER