Sökning: "Anders Ekstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Ekstedt.

  1. 1. Pansarvärnshelikoptrar : Ett instrument för manöverkrigföring?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Anders Ekstedt; [2012]
    Nyckelord :Anti-tank helicopter; helicopter; maneuver warfare; William S. Lind.; Pansarvärnshelikopter; helikopter; manöverkrigföring; William S. Lind.;

    Sammanfattning : Mellan år 1987 och 2000 fanns ett beväpnat helikopterförband inom arméflyget. Dessa två pansarvärnshelikopterkompanier användes för att bekämpa stridsfordon. Efter nedläggningen har Sverige inte haft en helikopter med beväpning för annat än egenskydd. Uppsatsen syftar till att utifrån William S. LÄS MER