Sökning: "Anders Elgtberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Elgtberg.

  1. 1. One need not have been a lion to understand meat consumption : En surveyundersökning om svenskars miljövärderingar och konsumtionsbeteende av kött

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

    Författare :Anton Joelson; Anders Elgtberg; [2018]
    Nyckelord :Köttkonsumtion; konsumtionsbeteende; miljövärdering; hållbar miljöutveckling; Weber;

    Sammanfattning : Indications show that the Swedish population is getting more aware of the environmental impact high meat consumption has. At the same time, the meat consumption in Sweden is breaking all previous records, and crossing the line for environmental sustainability by far. LÄS MER