Sökning: "Anders Elvingsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Elvingsson.

 1. 1. Skiljeklausuler i kollektivavtal - en analys av Arbetsdomstolens praxis och förenlighet med europarätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Elvingsson; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; arbetsrätt; kollektivavtal; skiljeklausul; svenska modellen; oorganiserade arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For the greater part of the 20th and 21st century, collective ideology has characterized the Swedish labour market. Individual rights have been weak in relation to the associations on the labour market. The idea that everyone can get the same protection, through membership of an association, has characterized the law and enforcement. LÄS MER

 2. 2. Normativa grundmönster och laglotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Elvingsson; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; rättshistoria; arvsrätt; normativa grundmönster; laglott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The statutory share of inheritance in Swedish Law gives a direct heir the right to retain half of the estate in heritage. The other half is the deceased allowed to dispose through a will. The statutory share of inheritance has been under criticism for a long time and up for debate in both media and parliament. LÄS MER