Sökning: "Anders Grönberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Grönberg.

  1. 1. Röda eller blå stjärnor : Politiska budskap i Star Trek

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

    Författare :Anders Grönberg; Emanuel Lundberg; [2009]
    Nyckelord :politics; ideology; media power; TV series; Star Trek; politik; ideologi; mediemakt; TV-serier; Star Trek;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker TV-serien Star Treks värderingar ur ett politiskt ideologiskt perspektiv. Star Trek är en amerikansk science fiction-serie som skapades av Gene Roddenberry i mitten av 1960-talet. LÄS MER