Sökning: "Anders Green"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Anders Green.

 1. 1. Hur påverkas hyresnivån av miljöcertifieringen Miljöbyggnad? : En studie inom Akademiska Hus fastighetsbestånd

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Smedberg Svensk; Anders Höglund; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Certified buildings; Green buildings; Rent level; Miljöbyggnad; certifierade byggnader; gröna byggnader; Hyresnivå;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står idag för en betydande andel av de utsläpp som ärdirekt farliga för miljön. Miljöcertifieringar av byggnader är ett led i arbetet med attminska den mänskliga påverkan på miljön inom fastighetsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Franzénskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Landén; [2018]
  Nyckelord :arkitektur grundskola anders franzén kandidat arkitekt student;

  Sammanfattning : Skolans utformning utvecklades genom tomtens form och förutsättningarna runtomkring. På den östra sidan brusar en kraftig trafikled och på den västra sidan öppnar den sig mot staden. LÄS MER

 3. 3. Little Green Men? A Frame Analysis of the Ukraine Crisis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Westerdahl; [2018]
  Nyckelord :Ukraine crisis; Russia; NATO; content analysis; qualitative content analysis; framing; framing contests;

  Sammanfattning : In this paper I set out to explore the concept of framing and framing contests, as modelled by scholars of international relations Krebs and Jackson in their model of rhetorical coercion. I proceed to conduct a frame analysis on the case of the Ukraine crisis, using statements made by Russian President Vladimir Putin and NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen concerning the events. LÄS MER

 4. 4. Environmental Management in Swedish Construction Projects – Actors, Tools, Incentives and Development

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anders Koppfeldt; Jakob Revellé; [2017]
  Nyckelord :Environmental sustainability; green building; collaboration; environmental management; EMS.;

  Sammanfattning : Environmental sustainability has been given increased focus during the later years and technical solutions and management practices have therefore been applied. Environmental Management Systems are today present in almost every larger company in the Swedish construction industry as the companies strive to stay competitive on the market. LÄS MER

 5. 5. Hur vårdens bemötande upplevs av patienter med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anders Green; Erica Söder; [2017]
  Nyckelord :encounter; nursing; communication; patient perspective; mental illness; care relationship; bemötande; omvårdnad; kommunikation; patientperspektiv; psykisk ohälsa; vårdrelation;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelse av bemötande från vårdpersonalen inom psykiatrivården. Metod: Designen är en allmän litteraturöversikt. Datainsamling har skett i databasen CINAHL, som resulterade i nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. LÄS MER