Sökning: "Anders Green"

Visar resultat 6 - 10 av 25 uppsatser innehållade orden Anders Green.

 1. 6. Franzénskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Landén; [2018]
  Nyckelord :arkitektur grundskola anders franzén kandidat arkitekt student;

  Sammanfattning : Skolans utformning utvecklades genom tomtens form och förutsättningarna runtomkring. På den östra sidan brusar en kraftig trafikled och på den västra sidan öppnar den sig mot staden. LÄS MER

 2. 7. Little Green Men? A Frame Analysis of the Ukraine Crisis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Westerdahl; [2018]
  Nyckelord :Ukraine crisis; Russia; NATO; content analysis; qualitative content analysis; framing; framing contests;

  Sammanfattning : In this paper I set out to explore the concept of framing and framing contests, as modelled by scholars of international relations Krebs and Jackson in their model of rhetorical coercion. I proceed to conduct a frame analysis on the case of the Ukraine crisis, using statements made by Russian President Vladimir Putin and NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen concerning the events. LÄS MER

 3. 8. Hur vårdens bemötande upplevs av patienter med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anders Green; Erica Söder; [2017]
  Nyckelord :encounter; nursing; communication; patient perspective; mental illness; care relationship; bemötande; omvårdnad; kommunikation; patientperspektiv; psykisk ohälsa; vårdrelation;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelse av bemötande från vårdpersonalen inom psykiatrivården. Metod: Designen är en allmän litteraturöversikt. Datainsamling har skett i databasen CINAHL, som resulterade i nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 4. 9. Riskklassificering av fiberområde i Bollstafjärden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Bjälkefur Seroka; Emelie Roth; Anna Bergentz; Anders Thufvesson Retzner; Madeleine Green; Åsa Söderqvist; [2016]
  Nyckelord :fiberbank; fiberområde; riskklassificering; Naturvårdsverket; MIFO; Västernorrland; Väja; Bollstafjärden; pappersmassa; pappersindustri; massaindustri; förorenat; sediment; miljögifter;

  Sammanfattning : I detta projekt har ett fiberområde i Bollstafjärden i Västernorrland undersökts. Fiberområdet består av en fiberbank och fiberrika sediment. Trä- och cellulosafibrer har tillsammans med kemikalier släppts ut från pappers- och massaindustri vilket gett upphov till fiberområden. LÄS MER

 5. 10. Värdet av gröna tak. En samhällsekonomisk konsekvensanalys av sedumtak.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Anders Falk; [2016]
  Nyckelord :sedum roof; cost-benefit analysis CBA ; non-market valuation; stormwater management; sedumtak; samhällsekonomisk konsekvensanalys; värdering; dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Städerna i Sverige växer och med det även de miljöproblem som urbaniserade områden medför. Sedumtak är en dagvattenhanteringslösning som medför ett flertal miljöfördelar, men det är fram till idag inte klargjort om anläggningen av sedumtak i Stockholmsområdet är samhällsekonomiskt försvarbart. LÄS MER