Sökning: "Anders Green"

Visar resultat 6 - 10 av 22 uppsatser innehållade orden Anders Green.

 1. 6. Värdet av gröna tak. En samhällsekonomisk konsekvensanalys av sedumtak.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Anders Falk; [2016]
  Nyckelord :sedum roof; cost-benefit analysis CBA ; non-market valuation; stormwater management; sedumtak; samhällsekonomisk konsekvensanalys; värdering; dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Städerna i Sverige växer och med det även de miljöproblem som urbaniserade områden medför. Sedumtak är en dagvattenhanteringslösning som medför ett flertal miljöfördelar, men det är fram till idag inte klargjort om anläggningen av sedumtak i Stockholmsområdet är samhällsekonomiskt försvarbart. LÄS MER

 2. 7. Utvärdering av infiltrationskapaciteten hos substrat för regnbäddar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anders Forsare; [2015]
  Nyckelord :rain garden; regnbädd; stormwater; dagvattenhantering; bioswale; swales;

  Sammanfattning : Regnbäddar, eller Rain Gardens, är växtbäddar som både fördröjer och renar dagvatten och är ett sätt att efterlikna naturens eget sätt att rena vatten. Regnbäddar kan finnas i gatumiljö och samsas med fordon och trottoarer. Det kan även vara en vacker detalj i en villaträdgård. LÄS MER

 3. 8. Energipålning : En grön grundläggning

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Anders Landqvist; [2014]
  Nyckelord :foundation; piles; energy piles; heat exchanger; grundläggning; pålar; markvärmeväxlare; energiuttag mark; försämrad skjuvhållfasthet; energipåle;

  Sammanfattning : Det finns en innovativ, grön grundläggningsteknik kallad energigrundläggning. Principen är att integrera redan erforderliga, strukturella element såsom pålar med en värmeväxlare i syfte att utvinna energi. Tekniken har funnits sedan tidigt 80-tal men har knappt används i Norden. LÄS MER

 4. 9. Marketing Sustainability in Charter Tourism : The Influence of Brands, Eco-Labels and their Combination on the Swedish Charter Tourist´s Decision Making

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anders Reje; Elena Dreger; [2014]
  Nyckelord :Charter Tourism; Sustainability Marketing; Eco-Tourism; Tourism Branding; Eco- Labelling; Co-Branding; Service Marketing; Consumer Decision Making; Conjoint Analysis;

  Sammanfattning : Tourism as one of the biggest industries in the world has been changing continuously and rapidly. The publishing of the Brundtland Report in 1987 has accelerated the discussion about combining economic, social and environmental factors – the so-called triple-bottom line – in order to secure long-term sustainable living conditions on a finite planet for both business and society. LÄS MER

 5. 10. Green technology patents : TRIPS, compulsory licensing and global health

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Immaterialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER