Sökning: "Anders Härjebäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Härjebäck.

  1. 1. Avfallshantering : På Härjeåns Nät AB, med fokus på energi- och materialåtervinning

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Anders Härjebäck; [2012]
    Nyckelord :avfall; avfallshantering; Härjeåns; elmaterial; elnät; elbolag; impregnerat trä; transformatorer; miljö;

    Sammanfattning : This thesis was conducted at Mälardalen University in Västerås and Härjeåns Nät AB, mainly in Sveg. Härjeåns Nät AB is a network company that delivers electricity in Härjedalen municipality, Ånge Municipality, Ragunda and Bräcke municipality. The maintenance and dismantling of electricity and broadband networks generates a lot of waste. LÄS MER