Sökning: "Anders Harder"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anders Harder.

 1. 1. Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Isaksson; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kontextuellt lärande; ordinlärning; språkstörning; undervisningsmetoder; retrieval practice;

  Sammanfattning : Isaksson, Anders och Karlsson, Sara (2020). Retrieval practice eller kontextuellt lärande?-en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Identifying factors that cause inventory build-ups and how to solve it

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anders Eriksson; Anes Music; [2019]
  Nyckelord :Lean; KANBAN; Internal logistics; FIFO; Inventory build-ups; standardized work;

  Sammanfattning : Companies have put much focus on production systems to generate and maintain competitiveness which has contributed in less focus to logistics. The material flow is the process after the main processes and has therefore been regarded as “unimportant”. LÄS MER

 3. 3. Hangar of the future - digital scanning & analysis

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mustafa Alqaysi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This final thesis is made by a student at Mälardalens högskola in Västerås from the academy of Innovation, Design and Engineering. This report examines the possibility of upgrading and modernizing current aircraft maintenance hangars by using the latest technologies. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av IFRS under högkonjunktur : En undersökning av icke noterade K3-fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anders Dahnér; [2017]
  Nyckelord :IAS 40; IFRS; Voluntary; incentives; K3-companies; Real estate companies; IAS 40; IFRS; Frivillig; incitament; K3-företag; Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Uppsatsens fokus var att undersöka i vilken utsträckning icke noterade K3-fastighetsbolag i Stockholm, Sverige frivilligt tillämpar verkligt värde genom användandet av International Financial Reporting Standards, IFRS som redovisningsstandard. Ämnet är aktuellt med tanke på de höga marknadsvärdena på fastighetsmarknaden i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Linbana i tätbebyggt område : Ersättning och värdering för markåtkomst och störningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Eva Hendén; Anders Johansson; [2016]
  Nyckelord :Gondola lift; environmental disturbance; land acquisition compensation; property encroachment; compensation; expropriation; valuation; market value; Linbana; störning; miljöskada; företagsskada; löseskilling; intrång; ersättning; markåtkomst; värdering; marknadsvärde;

  Sammanfattning : Linbana som kollektivt transportmedel i tätbebyggt område är i Sverige ett nytt fenomen. Med hänsyn till samhällets urbanisering och ambition att tillgodose bostadsbehovet genom förtätning, framstår linbana som ett lämpligt komplement till att förstärka befintlig infrastruktur. LÄS MER