Sökning: "Anders Hedin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anders Hedin.

 1. 1. En pentekostal eller katolsk Jesus? : En undersökning av kristologin i Jesusmanifestet av Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Jesper Pålsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Maskrosbarn- den förlorade barndomen. En biografisk studie utifrån maskrosbarns beskrivningar av deras barndom och hur de har hanterat den som vuxna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jennifer Hedin; [2012]
  Nyckelord :invulnerable children; childhood; risk factor; protective factor; autobiographies.; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Author: Jennifer Hedin Title: Invulnerable children – a lost childhood. A biographical study by invulnerable children's descriptions of their childhood and how they have handled it as adults [translated title] Supervisor: Maria Heintz Assessor: Anders Östnäs The purpose of this study was to examine how invulnerable children described their difficult childhood. LÄS MER

 3. 3. "Skolans värld: en måltavla för experimentella förändringar" - en kvalitativ fördjupning kring ordningsbetyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anders Domagala; Håkan Hedin; [2007]
  Nyckelord :ordningsbetyg; ordning; reda; oordning; folkpartiet; uppförande; betygskriterier; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att utreda begreppet ordningsbetyg och belysa det ur olika infallsvinklar. Tanken är att ge läsaren en klarare bild av vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med ett ordningsbetyg. Vidare vill vi undersöka vilka attityder det finns gentemot ett ordningsbetyg från skolpersonals sida. LÄS MER

 4. 4. Motives for internationalization : Small companies in Swedish incubators and science parks

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Hansson; Kim Hedin; [2007]
  Nyckelord :internationalization; motives; network; John H. Dunning; incubator; science park;

  Sammanfattning : In this paper we investigate small and young companies’ motives for internationalization. There are many reasons for companies to engage in foreign direct investment. This study is based on theories including four categories of internationalization drivers that motivate firms to establish themselves abroad. LÄS MER

 5. 5. New Control Concept for Haldex Limited Slip Coupling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Anders Hedin; [1999]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to investigate a new control principal for Haldex Limited Slip Coupling. HLSC can be characterized as a hydraulic slip coupling intended to be part of a 4WD-system for passenger vehicles fitted between the front and rear axle. The investigation is to be both theoretical and practical. LÄS MER