Sökning: "Anders Helmersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anders Helmersson.

 1. 1. Implementering av passivhus i bilar

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Erik Claesson; Sofie Helmersson; Jonas Strömsten; Anna Willhammar; Anders Ödling; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Microalbuminuria, blood pressure and cardiovascular risk factors in elderly males

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi; Enheten för klinisk näringsforskning; Enheten för klinisk näringsforskning; Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Gösta Florvall; Samar Basu; Johanna Helmersson; Anders Larsson; [2005]
  Nyckelord :C-reactive protein; Humans; Hypertension; IL-6; Inflammation; Lipids; Microalbuminuria; SAA; Smoking; Vascular disease;

  Sammanfattning : Objective - To correlate blood pressure and inflammatory markers with urine albumin analysed with a point-of-care testing (POCT) instrument, nephelometric determination of albumin and creatinine related urine albumin in elderly males.Methods and Results - The study population consisted of 103 diabetic and 603 nondiabetic males (age 77 years) in a cross-sectional study in central Sweden. LÄS MER

 3. 3. Dual reglering: en optimal dual regulator för en integrator med konstant men okänd förstärkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Anders Helmersson; [1981]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER