Sökning: "Anders Iden"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Anders Iden.

 1. 1. Ett värdigt boende? : En studie av rum, materialitet och värdighet i praktiken

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anders Åström; Linn Grönlund; [2016]
  Nyckelord :fysisk planering; asylboende; ANT; aktör-nätverkteorin; Foucault; arkitektur; planering; värdighet; rättigheter; asylmottagande; diskurs; materialitet; policy;

  Sammanfattning : Idén om de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde är en idé om hur världen är eller bör vara konstruerad, och på vilket sätt vi människor bör leva i den. Men vad händer då begreppet värdighet färdas i tid och rum och vilka effekter får begreppet för materialitet och den byggda miljön? Uppsatsen undersöker de maktrelationer som iscensätter det ’värdiga boendet’ som en del av målet att upprätthålla människans värdighet i en asylprocess. LÄS MER

 2. 2. Säker identitetshantering på internet : Att minimera bedrägerier och öka konsumentens säkerhet och inflytande vid e-handel

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Mathias Åkerberg; Anders Tibbling; [2015]
  Nyckelord :Online payments; e-commerce; consumer security; identity thefts; frauds.; Internetbetalningar; e-handel; konsumentsäkerhet; identitetsstölder; bedrägerier.;

  Sammanfattning : Risken att en obehörig part kan komma över och använda en enskild konsuments identitets-handlingar är stor, samtidigt som individens möjlighet att kontrollera hur och när dess iden-titet används är liten. Problemformuleringen som skulle besvaras var hur identitetsstölder och bedrägerier på internet kunde minimeras samtidigt som konsumenten får ett ökat infly-tande över hanteringen av sin identitet. LÄS MER

 3. 3. Formation of super-Earths via pebble accretion onto planetesimals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Daniel Mikkola; [2015]
  Nyckelord :planet; formation; planet formation; exoplanets; pebble; accretion; pebble accretion; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Data from NASA's Kepler space telescope, which searches for exoplanets via the transit method, produced 1108 new planetary candidates in 2013 with a total of 91% being smaller than Neptune in size. These were mostly super-Earths, terrestial planets between Earth and Neptune in size, with orbits around 10 days. LÄS MER

 4. 4. Bangårdsområdet–Göteborg C

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anders Lidén; [2015]
  Nyckelord :bangård; spacesyntax;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att klargöra vad blandstadsbegreppetenligt Jane Jacobs och Jan Gehl bestårav. I takt med att Göteborgs citykärna skall växa blirdessa frågor angelägna. Arbetet syftar också till attanalysera och utvärdera två olika planförslag för Gullbergsvass. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning av en mötesplats för spontanidrott på Österängens Idrottsplats, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Arvid Hellquist; Alejandro Pallas; [2011]
  Nyckelord :spontanidrott; arena; spontana möten; gestaltning; program; förslagsritningar; glasbyggnad; glas; arkitektur;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utfördes under våren 2011.Centralt placerat i Uppsala ligger idag Österängens Idrottsplats som inrymmer en fotbollsplan samt möjlighet att utöva friidrott. LÄS MER