Sökning: "Anders Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Anders Johansson.

 1. 1. Från Hasse och Tage till Ebba Grön : Kulturskildringar av svenska förorten mellan 1954-1984

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Moa Ekström; [2021]
  Nyckelord :Suburbs; Folkhemmet; space; place; modern;

  Sammanfattning : In the year of 1933, a large housing survey was carried out in Sweden, which was carried out against the background of the large housing shortage in the country, but most of all in the big cities such as Stockholm and Gothenburg. The results of the survey showed that the country needed housebuilding but foremost modern new houses and apartments which suited a modern lifestyle. LÄS MER

 2. 2. Förbättringsverktyg för små och medelstora företag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jakob Hake; Richard Johansson; Anders Persson; Samuel Tiderman; Joel Varvne; [2021]
  Nyckelord :logistik; kostnadsbesparing; förbättringsmodell; projektmall; förbättringsarbete; besparingar;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har konsumtionen av varor ökat stadigt. Med den nuvarande corona pandemin har e-handeln ökat snabbt. På grund av detta har nya och bättre modeller och arbetssätt blivit en nyckelfaktor i de flesta företag för att möta de ökande kraven från kunderna. LÄS MER

 3. 3. Sustaining Svanholm: The Possibilities and Challenges in a Danish Ecovillage

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Anders Gøhler Johansson; [2021]
  Nyckelord :Svanholm; Ecovillage; Sustainability; Anthropological fieldwork; Denmark; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper focuses on the Danish ecovillage by the name of Svanholm, with a special attention to how different areas of sustainability is being understood and carried out in practice in the ecovillage. Through a long-term fieldwork and anthropological methods herein, the paper seeks to understand Svanholm with all its possibilities as well as challenges, whether it be in a technical, environmental, economic, political or social area of sustainability. LÄS MER

 4. 4. Artificiell intelligens inom mammografiscreening : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Anders Carrass-Milling; Camilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :breast cancer; deep learning; diagnostic imaging; false positives; mammogram; bilddiagnostik; bröstcancer; djupinlärning; falska positiva svar; mammogram;

  Sammanfattning : Den senaste utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och djupinlärning (DL) har gjort bild- och funktionsmedicin till en högst trolig kandidat att tidigt anta tekniken. AI inom mammografiscreening syftar till hälsofrämjande effekter genom en förhoppning om säkrare bilddiagnostik. LÄS MER

 5. 5. Natural Light, Space and Perception

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Maria Johansson; [2020]
  Nyckelord :daylight; space; perception; observation; analysis; physical model; investigation; strategies; book; daylight solutions;

  Sammanfattning : This is a research-based project investigating the relation between natural light, space and perception. It is in the format of a book with eight parts based on the observation and analysis of physical models. The spaces created in this book are divided in three parts, general daylight solutions, perceptual light-spaces and purposeful light-spaces. LÄS MER