Sökning: "Anders Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Anders Johansson.

 1. 1. "Life is Chaos Now" : Water, Modernity and Changing Landscapes in the Mekong Delta, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anders Johansson; [2019]
  Nyckelord :Mekong; climate change; modernity; Vietnam; migration; markets; water; landscapes;

  Sammanfattning : This study details the effects of climate change and market fluctuations on the rural district of Cu Lao Dung located in the Mekong Delta of southern Vietnam. Using theoretical concepts on modernity, the environment and water from researchers Arjun Appadurai, Tim Ingold and Veronica Strang I study the political ecology of the Delta. LÄS MER

 2. 2. Kommunal krisberedskap : Hur övar kommunerna krisberedskap?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Thörn; Björn Johansson; [2019]
  Nyckelord :emergency preparedness; RSA; education and training plan; traceability; MSB; municipality; krisberedskap; RSA; utbildnings- och övningsplan; spårbarhet; MSB; kommun;

  Sammanfattning : Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett verktyg som kommuner och landsting enligt lag skall göra. Dessa RSA ska sedan ligga till grund för en utbildnings- och övningsplan. På så sätt kommer de övningar som genomförs på kommunal och länsnivå fokuseras på omhändertagande av dess risker och sårbarheter. LÄS MER

 3. 3. Text-parasiter : En tanke-vandring kring vår relation till texter och läsande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnea Frick; [2019]
  Nyckelord :Parasite; Symbiosis; Werther-effect; Reading; Good and Evil; Fahrenheit 451; Relationship to reading; Relationship to text; Propaganda; Implied Reader; Parasit; Symbios; Werther-effekt; Läsning; Gott och Ont; Fahrenheit 451; Relation till läsning; Relation till text; Propaganda; Implicit läsare;

  Sammanfattning : This study explored the reading-subjects relationship to reading and texts, and if this relationship, through metaphors, could be compared to that of a parasite or a symbiosis. In other words the question that was asked was; can the reading-subjects relationship to the written text be compared to that of a parasite and it’s host, or is the relationship more similar to that of a symbiosis? The method for the study has been to find and compare different views on reading and text, that has been presented by a series of different theoreticians. LÄS MER

 4. 4. Håller unga vuxna män käften? : En kvalitativ studie om yrkesprofessionellas erfarenheter av arbete med maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa hos unga vuxna män.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tobias Johansson; Anders Pero; [2019]
  Nyckelord :maskulinitetsnormer; unga vuxna män; psykisk ohälsa; frivårdsinspektör; universitetskurator; hegemonisk maskulinitet; Gender Role Conflict;

  Sammanfattning : Studiens ambition har varit att undersöka hur universitetskuratorer och frivårdsinspektörer arbetar med unga vuxna män avseende rådande samhälleliga maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till unga vuxna mäns (18–25 år) psykiska ohälsa samt undersöka det professionella kunskapsläget gällande detsamma. I studien har sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra frivårdsinspektörer och tre universitetskuratorer. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskan som lots för patientens återhämtning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anders Johansson; Louise Fridbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: When patients and relatives in the recovery process experience that the nurse is absent, left without professional support and lacking knowledge about her new life situation, further suffering may occur. Accumulated knowledge can clarify nurse’s experience of which nursing interventions that might contribute to patient recovery from illness. LÄS MER