Sökning: "Anders Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Anders Karlsson.

 1. 1. What's not to like? : Historiebruk kring Ivan Aguéli 1920-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan Aguéli; use of history; culture of history; symbolic figure; Ivan Aguéli; historiebruk; historiekultur; symbolgestalt;

  Sammanfattning : This essay studies the use of history concerning the Swedish nineteenth century painter Ivan Aguéli. It places itself in the field of didactics of history where, in this case, the use of history on a societal scale is being analyzed. LÄS MER

 2. 2. Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anders Isaksson; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kontextuellt lärande; ordinlärning; språkstörning; undervisningsmetoder; retrieval practice;

  Sammanfattning : Isaksson, Anders och Karlsson, Sara (2020). Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. ”After the War, A Struggle For Equality”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Marcus Hägerbäck; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; medieskrivning; mediedebatt; massmedia; amerikansk massmedia; dagstidningar; amerikanska dagstidningar; Ken Burns; Lynn Novick; The War; latinamerikaner; PBS; Klas-Göran Karlsson; Marianne Sjöland; Anders Dybelius; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur historiebruk förekommer i amerikansk lokal och nationell massmedia kring Ken Burns och Lynn Novicks dokumentär The War. Frågorna är: vilka historiebruk förekommer i amerikansk massmedia i medieskrivningen kring dokumentären The War på det nationella planet och vilka funktioner fyller de? Vilka skillnader finns i förekomsten av historiebruk mellan olika politiskt inriktade dagstidningar kring samma medieskrivning? Vilka historiebruk förekommer kring samma medieskrivning på det lokala planet, och vilka funktioner uppfyller de? Källmaterialet för denna uppsats bygger på sammanlagt fem amerikanska dagstidningar där flertalet av dess artiklar analyserats. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens följsamhet och attityder till basala hygienrutiner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anders Karlsson; Mattias Lind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: It is of significant importance to prevent healthcare-associated infections. Compliance with hygiene routines by emergency medical service personnel (EMSP) is equally as important as the compliance by personnel in hospitals. The same requirements regarding hygiene routines are to be followed by all healthcare personnel. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenheter av sin barns skolgång i särskolan : - åtta livsberättelser från barndom till tidigt vuxenliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anders Karlsson; Sofia Kumlin; [2018]
  Nyckelord :Bemötande och relationer; föräldrar; intellektuell funktionsnedsättning; livsberättelser; särskola och övergångar;

  Sammanfattning : Studiengenomfördes genom narrativa kvalitativa intervjuer med tio föräldrar till åttabarn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med studien var att ta varapå föräldrars erfarenheter från sina barns barndom, skoltid och övergång tillvuxenliv. LÄS MER