Sökning: "Anders Kinell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Kinell.

  1. 1. Energikartläggning i byggnader : Utredning av två byggnaders skillnad i energianvändning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Anders Kinell; [2019]
    Nyckelord :energikartläggning; energieffektivisering; uppvärmning; ventilation; kyla; kontorslokaler; energiberäkning; livscykelkostnad; byggnader;

    Sammanfattning : When analyzing its property portfolio, the property manager Castellum AB noticed that the energy use of buildings with relatively large similarities could differ. In this case it concerned properties Bodarna 8 and Ölstånkan 14 in Örebro. LÄS MER