Sökning: "Anders Kullander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Kullander.

  1. 1. Mobbning i årskurs nio - En studie om elevers utsatthet och skolornas förebyggande arbete i Uddevalla.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Anders Haag; Linda Karlsson; Anna Kullander; [2009-08-28]
    Nyckelord :mobbning; förebyggande; skola;

    Sammanfattning : Många elever går till skolan varje dag med en klump i magen av ångest för vad som väntar. Mobbning är ett stor och växande problem som ökat igenom åren. Skolans ansvar för det förebyggande arbetet mot mobbning är stort. Vi har genomfört en studie och undersökt elevers, i årskurs nio, utsatthet gällande mobbning i skolan. LÄS MER