Sökning: "Anders Land"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Anders Land.

 1. 1. All makt åt Tegnell, vår statsepidemiolog - En kombinerat kvantitativ och kvalitativ studie om mediekonstruktionen av Anders Tegnell i Aftonbladet och Dagens Nyheter under coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Ahlcrona; Wilma Granström; [2021-02-05]
  Nyckelord :Anders Tegnell; statsepidemiolog; coronapandemin; mediekonstruktion; Folkhälsomyndigheten; roller; värderingar; Aftonbladet; Dagens Nyheter.; Anders Tegnell; State Epidemiologist; Corona pandemic; Media Construction; Folkhälsomyndigheten; Roles; Evaluations; Aftonbladet; Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the media construction of the State Epidemiologist Anders Tegnell in Aftonbladet and Dagens Nyheter. The aim is to see if there is a pattern in how frequently he appears in the corona reporting, which roles he has been assigned and if they have changed from week 10 to week 48. LÄS MER

 2. 2. KARLSTADS STADSTRÄDGÅRD -Historisk dokumentation och bevarandeplan för det ursprungliga trädbeståndet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Zarah Magnusson; [2020-10-06]
  Nyckelord :Karlstad city garden; historical dokumentation; conservation plan; original tree stock; Anders Blomqvist; Alf Hevelius; cultural historical evaluation;

  Sammanfattning : The interest in Karlstad´s city garden, began as a personal connection and a curiosity for its history. The purpose of this thesis is to compile a historical documentation that covers the entire history of Karlstad´s city garden, from its construction in the mid-1800s to today. LÄS MER

 3. 3. Förflyttningar och hinder i matpotatisens värdekedja

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rasmus Nessvi; Anders Nilsson; [2020]
  Nyckelord :horisontell integration; inträdesbarriärer; tillväxthinder; vertikal integration; värdekedja; potatis;

  Sammanfattning : I utvecklade länder tenderar efterfrågan för stapelvaror så som spannmål att minska. Detta är även gällande för konsumtionen av matpotatis. Till skillnad från spannmål har potatis ett högre värde per odlad hektar än spannmål. LÄS MER

 4. 4. Herrelösa fastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anders Kristensson; Peter Rämsvik; [2020]
  Nyckelord :Herrelösa hus; inventering;

  Sammanfattning : En herrelös fastighet är en fastighet som saknar en rättmätig ägare med rättshandlingsförmåga att företräda den. År 2004 utförde Lantmäteriet på uppdrag av regeringen en undersökning för att ta reda på hur många herrelösa fastigheter det fanns i landet. LÄS MER

 5. 5. Rise of the Machines – Legal analysis of Seaworthiness in the context of autonomous shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Kirchner; [2019]
  Nyckelord :sjörätt; transporträtt; maritime law; autonomous ship; seaworthiness; cyber security; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, technological developments have been the focal point of the discussion in the shipping industry. The two main topics have been a general discussion on IT security and a discussion about autonomous ships. LÄS MER