Sökning: "Anders Liljestrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Liljestrand.

  1. 1. Posthat eller klassmodernism - Johan Jönson, Dramaten och vänsterns kris

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Björn Holm; [2013]
    Nyckelord :Johan Jönson; klasshat; klasshatsdebatten; vänstern; vänsterns kris; Wendy Brown; Häften för kritiska studier; Häften för kritiska studier 200-201; litteraturdebatt; Dramaten; kulturdebatt; kulturdebatten; postmodernism; marxism; DN; Aftonbladet; ressentiment; moralism; moral; Åsa Linderborg; Anders Johansson; Jens Liljestrand; Björn Ohlsson.; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Under våren och sommaren 2012 rasade i Sveriges kulturmedier klasshatsdebatten, sedan poeten Johan Jönson läst upp en av sina dikter på Dramaten. Vänsterdebattörerna uppträdde med stor teoretisk variation: här blandades Lenin, Foucault och Branting. LÄS MER