Sökning: "Anders Lovén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Lovén.

 1. 1. Gränsmarkering i behövlig omfattning : Förrättningslantmätares och mätningsingenjörers förhållningssätt till markering av gränser vid fastighetsbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :John Ericsson; Anders Lovén; [2016]
  Nyckelord :Necessary extent; property formation; cadastral procedure; boundary mark; Behövlig omfattning; lantmäteriförrättning; fastighetsbildning; gränsmarkering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få kunskap om hur förrättningslantmätare tillsammans med mätningsingenjörer förhåller sig till behövlig omfattning av gränsmarkering. Begreppet behövlig omfattning återfinns i Fastighetsbildningslagen, FBL, 4 kap. 27 §. LÄS MER

 2. 2. Dags att se över examensordningen? En studie om hur rimligt det är att studie- och yrkesvägledarutbildningen är riktad mot det offentliga skolväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Elias; Frida Nilsson Sandstedt; [2009]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; professionalisering;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka huruvida det är rimligt att Studie- och yrkesvägledarutbildningen är inriktad mot skolväsendet (grundskola, gymnasium och Komvux). Vi har i detta arbete frågat oss vilka uppfattningar vår undersökningsgrupp har och vilka konsekvenser det har för dem att utbildningen är inriktad mot skolväsendet. LÄS MER