Sökning: "Anders Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Anders Lundberg.

 1. 1. Konsumentskyddet vid finansiell leasing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Sundin Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Leasing; privatleasing; konsumentleasing; restvärdeleasing; konsumentskydd; konsumenträtt; kreditgivning; konsumentkredit;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “Jag är ingen kvinnomisshandlare” : En kvalitativ studie om män som slår kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Aprea Malmqvist; Vera Nyman; [2018]
  Nyckelord :Violence against women; stigma; accounts; shame; män som slår kvinnor; våld i nära relationer; skam; ursäkter; rättfärdigande; anonyma fora; Flashback; Familjeliv.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Anna Aprea Malmqvist & Vera Nyman. Title: “I’m not a women abuser”- A qualitative study based on men’s violence against women Supervisor: Anna Angelin Assessor: Anders Lundberg Men's violence against women is a constant and relevant topic for social-workers. LÄS MER

 3. 3. Turistbyråns digitala möte med besökaren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Olsson; Matilda Lundberg; Anders Larsson; [2017]
  Nyckelord :Tourism; Tourist center; Tourist office; Digitalization; Social media; Besöksnäring; Turism; Turistbyrå; Digitalisering; Sociala medier;

  Sammanfattning : I Sverige förekommer turistbyråer på de flesta platser där det finns turism och den här studien undersöker digitaliseringen av turistbyråer. Den här studien berör frågor som i vilken utsträckning som turistbyråerna har digitaliserat sin verksamhet, vilka orsakerna är till turistbyråernas digitalisering och vilka potentiella effekter digitalisering leder till för verksamheten och dess framtid. LÄS MER

 4. 4. Nordisk köprätt i Finland, Norge och Sverige : en analys av skillnaderna mellan den finländska, norska och svenska köplagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Lundberg; [2016]
  Nyckelord :Köprätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ADHD en social konstruktion - en diskursanalys om hur ADHD beskrivs och talas om i skolans facktidningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ditte Edström; [2015]
  Nyckelord :discourse analysis; social constructionism; School; ADHD; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Ditte Edström Title: ADHD a social construction - A discourse analysis on how ADHD is described and communicated in professional school journals [translated title] Supervisor: Anders Lundberg Five percent of all students in Swedish schools have got an ADHD diagnosis (The National Board of Health and Welfare 2014), which is about two children in each class. In ten years, the diagnosed cases among children and adolescents have increased by 700 percent. LÄS MER