Sökning: "Anders Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Anders Lundgren.

 1. 1. Partnerskap och samverkan inom kvalitetsledning : en kvalitativ studie av samverkan mellan kommuner och region i arbetet med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Anders Lundgren; Wiebe van der Werf; [2021]
  Nyckelord :Regional development; regional development strategy; cooperation; partnership; governance; supplier cooperation; customer orientation; Regional utveckling; regional utvecklingsstrategi; samverkan; partnerskap; styrning; leverantörssamverkan; kundorientering;

  Sammanfattning : Denna fallstudie har syftat till att undersöka hur samverkan mellan region och kommuner i framtagandet av en regional utvecklingsstrategi kan uppnås och främjas. Studiens syfte är också att undersöka hur kvalitetsteknikens teorier kring kund- och leverantörssamverkan samt teorier kring partnerskap kan användas för att förstå relationen mellan region och kommun i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. LÄS MER

 2. 2. The Hope for Shareholder Value - An in-depth case study on how financialization is manifested as managerial promises of future shareholder value creation, even when there is no external pressure

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anders Biörklund; Fredrik Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Financialization; Governmentality; Promissory Economy; Shareholder Value; Senior Executives;

  Sammanfattning : This thesis draws upon an in-depth case study of Atlas Copco's reorganization through a demerger of its Mining and Rock Excavation Technique business area into two separately listed entities (Atlas Copco and Epiroc). Through interviews with the senior executives initiating and participating in the demerger, in combination with owner representatives, business journalists, and financial analysts following the companies, this study sought to explore how financialization is manifested in managerial promises of future shareholder value creation. LÄS MER

 3. 3. The Split of Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) - A case study on how companies are influenced to undertake a divestiture when the perceived internal corporate identity deviates from the external

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anders Biörklund; Fredrik Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Analyst specialization; Corporate identity; Coverage mismatch; Divestment; Equity discount;

  Sammanfattning : This thesis investigates how differences between the perceived internal corporate identity and the external identity affect the decision to divest a business unit. The chosen method was a qualitative case study of SCA, with 16 interviews of stakeholders with connection to SCA and their spin-off Essity. LÄS MER

 4. 4. Barnbibliotekarier och Yrkesidentiteten : En kvalitativ intervjustudie om hur barnbibliotekarier arbetar med flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Bladby; Joakim Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Barn; Flerspråkighet; Bibliotekarier; Yrkesroller; Yrkesidentiteter; Barnbibliotekarier; Mångkultur; Interkulturellt.;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor's thesis is to gain a deeper understanding of the subject which is about children's librarians and how they look at their professional identity when it comes to the work they do with bi- and multilingual children. This comes mainly from what we have read in earlier publications that exists in the subject as a whole. LÄS MER

 5. 5. Personlitterära sällskap, varför? : Medverkar ni på bokmässan??? Men författaren är ju död!

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Eva Nyström; [2016]
  Nyckelord :Literary societies; Associations; Collective memory; Sociology in literature; Phenomenological sociology; litterära sällskap; folkrörelser; litteratursociologi; litteratur och samhälle; personkult;

  Sammanfattning : The object of this master´s thesis is to investigate how the Swedish person literary society movement acts. The Swedish history contains the well-known popular movements with their 19:th century roots. Today, some of them have turned into factors of power. LÄS MER