Sökning: "Anders Malmberg Anders Malmberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anders Malmberg Anders Malmberg.

 1. 1. Big browser is watching you : How Information Privacy Concerns and Involvement affect Purchase Intentions in Online Personalized Advertising

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Malin Karlsson; Sandra Karlsson; Amanda Malmberg; [2015]
  Nyckelord :Purchase intentions; Information privacy concerns IPC ; Online personalized advertising; Involvement;

  Sammanfattning : Authors: Malin Karlsson, Sandra Karlsson, Amanda Malmberg Tutor: Dr. Setayesh Sattari Examiner: Prof. Anders Pehrsson Background: Consumers increasingly purchase products online due to the widespread use of the Internet. LÄS MER

 2. 2. Coaching på AIC? En studie om arbetssökandes förväntningar och deras respektive coachens uppfattning av coaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Caroline Wentzel Malmberg; [2009]
  Nyckelord :Coaching; Förväntningar; Jobbcoach; Karriärcoach;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på de arbetssökandes respektive coachens förväntningar, och även vilken roll de arbetssökande tillskriver coacherna på Arbets- och Integrationscenter (AIC) i Malmö. Examensarbetet är skrivet utifrån den kvalitativa metoden och är en intervjustudie med sammanlagt åtta intervjuer då sju intervjuer med arbetssökande och en intervju med en coach. LÄS MER

 3. 3. Fluorescence rejection in Raman spectroscopy by local polynomial kernel regression

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Anders Malmberg; [1998]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER