Sökning: "Anders Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anders Martinsson.

 1. 1. BIM i produktionsplanering : Förutsättningar och ledarskap

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mattias Martinsson; Anders Wennberg; [2018]
  Nyckelord :BIM; production planning; safety planning; site planning; construction logistics plan; time plan; calculation; leadership; management; BIM; produktionsplanering; Arbetsmiljö; APD-plan; Kalkyl; Tidsplan; ledarskap;

  Sammanfattning : Som en följd av att byggbranschen implementerar och använder sig av BIM har nya yrkesroller skapats för att hantera och leda arbetet. Forskning har visat att det råder en osäkerhet gällande dessa yrkesroller, vilka arbetsuppgifter och vilka faser de ska vara delaktig i. LÄS MER

 2. 2. ATT FÖRSTÅ TILLVÄXT MED ETT RESURSBASERAT SYNSÄTT

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Anders Martinsson; Rickard Zanden; [2015]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; livscykel; strategi; tillväxt; resurs; kompetens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the book The Theory of the Growth of the Firm, published in 1959, takes the researcher Edith Penrose the first step towards what will later be known as the resource based view. Many scholars have since taken up where Penrose left and has further developed the approach to something that can now be described as almost a philosophy. LÄS MER

 3. 3. Coachutbildning i Elitklubbar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anders Martinsson; Fredrik Cedergren; [2014-09-02]
  Nyckelord :coaching; coachutbildning; elitidrott; lagsport;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens fokus var att undersöka hur det ser ut i Sveriges elitklubbar i ishockey, fotboll och handboll när det kommer till den interna coachutbildningen i klubben. En genomgång av respektive idrottsförbunds egna utbildningar ingick också i studien. LÄS MER

 4. 4. ETT MED NATUREN. En ekokritisk studie av naturmotivet hos tre svenska skräckförfattare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Martinsson; [2013-10-17]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; ecocriticism; ecofeminism; nature; psychoanalytic criticism; Swedish horror;

  Sammanfattning : Since time immemorial, nature has been conceived of as a female entity. This ancient concept is also a recurring element in contemporary Swedish horror fiction. LÄS MER

 5. 5. Examining muscle activation for Hang Clean and three different TRX Power Exercises : A validation study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Anders Carbonnier; Ninni Martinsson; [2012]
  Nyckelord :TRX; Hang Clean; Sling Training; EMG; Power Training;

  Sammanfattning : Background: Resistance training has proven to increase athletic performance, traditionally barbell training and Olympic Lifting have been used for this purpose. Sling training has recently been developed as a complement or substitution to traditional resistance training. LÄS MER