Sökning: "Anders Molin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anders Molin.

 1. 1. ”Det enda säkra är att vi inte kommer att följa planen” : En kvalitativ studie av tillämpningen av kriskommunikationsteorier för att skydda anseendet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anders Molin; Hanna Olsson; [2015]
  Nyckelord :reputation; crisis communication; image; interview; image repair theory; SCCT; anseende; kriskommunikation; image; intervju; image repair theory; SCCT;

  Sammanfattning : The value of a good reputation for organizations is increasing today as consumers and citizens become more aware of brands. If a crisis hits an organization, there is now more to lose than before concerning reputation. LÄS MER

 2. 2. Utländsk närvaro i bolagsstyrelser - En analys av anglo-amerikanska ledamöters påverkan på prestationen i bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Grudén; Anders Molin; [2015]
  Nyckelord :Anglo-amerikanska styrelseledamöter; anglo-amerikanska börslistningar; Stockholmsbörsens Large Cap-lista; corporate governance-system; Tobins Q; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Utländsk närvaro i bolagsstyrelser på Stockholm Large Cap Seminariedatum: 2012-06-05 Kurs: FEKP01 Företagsekonomi: Examensarbete magisternivå, 15 hp Författare: Karl Grudén & Anders Molin Nyckelord: Anglo-amerikanska styrelseledamöter, anglo-amerikanska börslistningar, Stockholmsbörsens Large Cap-lista, corporate governance-system, Tobins Q Handledare: Jens Forssbäck Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera eventuella samband mellan andelen anglo- amerikanska styrelsemedlemmar i företag och dess prestation på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Metod och Empiri: Studien utgår från en deduktiv ansats och använder en kvantitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Från Data till Information - En fallstudie vid Södra Cell Mönsterås

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Emma Molin; Sofie Gotting; Renée Lundberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bachelor thesis – Controller Economics, Linneaus University Title: From data to information – a case study at Södra Cell Mönsterås Authors: Sofie Gotting, Renée Lundberg and Emma Molin Tutor: Anders Jerreling Examiner: Fredrik Karlsson In Sweden, the process industries employs nearly 600 000 people and it accounts for about 60 percent of the country's net export. In many industries today, there is a growing emphasis on calculations. LÄS MER