Sökning: "Anders Nordlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anders Nordlund.

 1. 1. Sista avrättningen i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anders Hallerhed; [2016]
  Nyckelord :Dödsstraff; Löderupsdramat; Löderupsmördaren; 1900; Lars Nilsson.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Klockan fem på morgonen den 23 augusti år 1900 avrättades den dödsdömde fången Lars Nilsson på länsfängelset i Malmö genom halshuggning. Det var sista gången i Skåne och tredje sista gången i Sverige som staten ansåg sig ha rätten att verkställa det ultimata kroppsstraffet: att en dömd mördare fick plikta med sitt liv. LÄS MER

 2. 2. A Path Following Method with Obstacle Avoidance for UGVs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Anna Lindefelt; Anders Nordlund; [2008]
  Nyckelord :obstacle avoidance; path planning; odometry calibration; unmanned ground vehicle; UGV;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is to make an unmanned ground vehicle (UGV) follow a given reference trajectory, without colliding with obstacles in its way. This thesis will especially focus on modeling and controlling the UGV, which is based on the power wheelchair Trax from Permobil. LÄS MER

 3. 3. Förändringar i elevers faktakunnande och förståelse inom fysik under en undervisningsfri period

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olof Dahl; Anders Nordlund; [2008]
  Nyckelord :Fysik; FCI; glömska; behållning av kunskap; faktak;

  Sammanfattning : I skolan påträffas ofta åsikten att eleverna glömmer mycket av det som de lärt sig, och speciellt mycketunder sommarlov och andra undervisningsfria perioder. Syftet med denna undersökning var att få en precisarebild av hur elevernas kunnande förändras. LÄS MER