Sökning: "Anders Olson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anders Olson.

 1. 1. Power Electronic Stages for a TFPMSM in Wave Power Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Gustaf Falk Olson; [2016]
  Nyckelord :transverse flux permanent magnet synchronous machine TFPMSM ; active rectifier; direct drive wave energy converter; feedback linearization; cascaded PID controller.;

  Sammanfattning : Direct drive wave energy conversion systems have been identified as a potentially major contributor to the world’s energy demands, forecasting shares of up to 25 % of the energy mix. Anders Hagnestål conducts research at the Royal Institute of Technology where a novel linear transverse flux permanent magnet generator is developed. LÄS MER

 2. 2. DDC:s avdelning 150 : en analys av psykologins klassifikation under perioden 1932-2011

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anders Westman; [2012]
  Nyckelord :Classification; Dewey Decimal; Psychology; Postmodernism; Poststructuralism; Knowledge; Theory of.; klassifikation; Dewey decimalklassifikation; psykologi; postmodernism; poststrukturalism; kunskapsteori;

  Sammanfattning : This master’s thesis focus on Dewey Decimal Classification during the period 1932 to 2011, where the classification of the psychological knowledge domain is analyzed and discussed. In the light of the recent swedish switch from the swedish classification system SAB to DDC, this research area deserves prominence. LÄS MER

 3. 3. "Varför får vi aldrig göra något roligt?" : En studie om gymnasieelevers attityder till skrivande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Anders Olson; [2006]
  Nyckelord :skrivande i gymnasiet; elevers attityder till skrivande;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka gymnasieelevers attityder till skrivande i skolan. Det görs i studien sex kvalitativa forskningsintervjuer med elever vid ett mellansvenskt IT-gymnasium. Huvudresultaten i studien är att attityderna till skrivande i sig är ganska positiva. LÄS MER

 4. 4. Människa-maskin anpassning av ubåts manöverorgan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Anders Olson; Tomas Bergman; [1988]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to examine the possibilities of implementing feeling to a submarine steering gear.... LÄS MER