Sökning: "Anders Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Anders Olsson.

 1. 1. Developing Key Fire Safety Indicators for Retail Buildings – Using a Multi Attribute Decision Making Method with a Hierarchical Approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Anders Olsson; [2019]
  Nyckelord :KPI; Key Performance Indicators; Fire Safety Indicators; Risk Indicators; Risk Analysis; Risk Management Process; Risk Monitoring; Fire Risk Level; Multi Attribute Decision Making; MADM; Hierarchical Approach; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to develop indicators measuring the most important aspects of fire safety, the initial approach undertaken was to identify the fire safety components that have the largest importance to a building’s overall fire safety, and to let these components form the basis for the indicator development. Through the use of a Multi Attribute Decision Making (MADM) methodology with a hierarchical approach, the most important components in relation to a building’s overall fire safety were identified. LÄS MER

 2. 2. Kriskommunikationens ändrade förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anders Olsson; Casper Radermacher; [2019]
  Nyckelord :Nyckelbegrepp: Kriskommunikation; sociala medier; image repair theory; retorik; Facebook; pressmeddelanden. Traditionell kommunikation. Modern kommunikation. Keywords: Crisis communication; social media; rhetoric; press release. Traditional communication. Modern communication.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har fördjupat oss inom ämnet kriskommunikation och hur denna bedrivs på den moderna dialogiska sociala mediekanalen Facebook kontra den mer traditionella monologiska formen av kommunikation via pressmeddelanden. Med Swedbanks kris gällande inblandning i penningtvättsskandalen 2019 som undersökningsobjekt har vi granskat hur kriskommunikationen bedrivs på ovanstående plattformar. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av testmiljö för kommunikation inom hälso- och sjukvården med stöd för standarden FHIR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Engman; Anders Olsson; [2019]
  Nyckelord :rivta; fhir; inera; utveckling;

  Sammanfattning : För att svenska vårdsystem skall kunna kommunicera med varandra har Inera som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utformat en standard för hur vårdinformation skall struktureras. Denna standard kallas Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg – tekniska anvisningar (RIVTA) och består av en uppsättning regler, så kallade tjänstekontrakt. LÄS MER

 4. 4. VA-organisationers beslutsprocess om förnyelse av dagens VA-nät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Marcus Erdestål; Anders Olsson; [2018]
  Nyckelord :VA;

  Sammanfattning : Purpose: Rejuvenating the water and sewer system is called a renewal step, which is a planned replacement of ground wiring in the field, which restores the operation of the wiring or improves its capacity. Most of Sweden's VA pipelines are built in the 19th century. They are now in need to be renewed. LÄS MER

 5. 5. Turistbyråns digitala möte med besökaren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Olsson; Matilda Lundberg; Anders Larsson; [2017]
  Nyckelord :Tourism; Tourist center; Tourist office; Digitalization; Social media; Besöksnäring; Turism; Turistbyrå; Digitalisering; Sociala medier;

  Sammanfattning : I Sverige förekommer turistbyråer på de flesta platser där det finns turism och den här studien undersöker digitaliseringen av turistbyråer. Den här studien berör frågor som i vilken utsträckning som turistbyråerna har digitaliserat sin verksamhet, vilka orsakerna är till turistbyråernas digitalisering och vilka potentiella effekter digitalisering leder till för verksamheten och dess framtid. LÄS MER