Sökning: "Anders Sandén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Sandén.

 1. 1. Plutonchefsutbildning och manöverkrigföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Erik Sandén; [2010]
  Nyckelord :Maneuver warfare; Mission type tactics; Platoon Commander Training William S. Lind; Anders Cedergren; Manöverkrigföring; Uppdragstaktik; Plutonchefsutbildning; William S. Lind; Anders Cedergren;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt vilka förmågor som är centrala för en chef att besitta för att bli en effektiv chef inom manöverkrigföringen. Förmågorna som denna uppsats identifierat som centrala är: Kreativitet, initiativkraft/handlingskraft, självständighet, god utbildningsståndpunkt inom taktik och stridsteknik samt förmåga i att tillämpa uppdragstaktik. LÄS MER

 2. 2. FMV, Ledningscontainer AMF LEDNCO20PA - Utvärdering av klimatstyrning och komfort

  Magister-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Anders Johnsson; Johan Sandén; [2004]
  Nyckelord :Ledningskontainer; AMF LEDNCO20PA; klimatstyrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER