Sökning: "Anders Seger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Seger.

 1. 1. Hur inbördeskrig slutar : En upprepande studie av ”How Civil Wars End: A Rational Approach” på inbördeskrig mellan 1992-2007

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Ranstad; [2015]
  Nyckelord :How Civil Wars End: A Rational Approach; inbördeskrig; slutar;

  Sammanfattning : Världen har genom historien formats och stöpts om av krig och konflikter. Dagens globala värld är inget undantag med inbördeskrig som ett ständigt återkommande fenomen. Våldsyttringar inom stater har sedan andra världskriget varit den största källan till konflikter och bidrar med flest antal offer. LÄS MER

 2. 2. Koncept av pallpackningsstation för pappersrullar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Niklas Kloos; Anders Seger; [2014]
  Nyckelord :Konceptutveckling; Automation; Förpackningsteknik;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet i maskinteknik har genomförts på Mondi Örebro AB och omfattar 15 högskolepoäng på C- nivå. Företagets verksamhet är plastbeläggning av förpackningspapper som levereras till kunden i form av pappersrullar, vilka till viss del packas på lastpallar och läkter. Med uttrycket pallpackning avses även läktpackning. LÄS MER