Sökning: "Anders Skatt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anders Skatt.

 1. 1. Preoperativ oro och postoperativ smärta : En litteraturöversikt om samband och påverkansfaktorer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anders Matsson; Andréa Skatt Selinder; [2018]
  Nyckelord :Preoperativ oro; Postoperativ smärta; Oro; Smärta; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro inför kirurgi och postoperativ smärta är två vanligt förekommande tillstånd som finns beskrivet i litteraturen. Dock är sambandet inte tydligt fastställt och inte heller vilka faktorer som i så fall påverkar sambandet. LÄS MER

 2. 2. Nämndemännen i Ljusdals socken 1601-1699

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne-Marie Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag försökt finna spåren av en eventuell bonde-elit i Ljusdal under 1600-talet genom att kartlägga nämndemännens förhållanden eftersom de innehade ett förtroendeuppdrag, och för att de av flera forskare sägs komma från de mest ansedda och rikaste bondsläkterna. Jag vill börja med att sammanfatta metoden som använts: Nämndemännens namn och by har antecknats för varje förekommande år 1600-1699. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivningsprövning av goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Dahl; Karl Gottfridsson; Anders Svensson; [2014]
  Nyckelord :Diskonteringsränta; IAS 36; Nedskrivningsprövning; Positiv redovisningsteori; Goodwill; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva och undersöka hur nedskrivningsprövning av goodwill i enlighet med IAS 36 har gått till och redovisats i fem goodwillintensiva börsnoterade koncerner under perioden 2005 - 2013. Metod: Uppsatsen är utformad som en fallstudie med kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Kvalitets- och effektivitetsnyckeltal vid resultatbenchmarking – fallstudier av sju kommuners socialförvaltningar i nätverket Västkust

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Brunnström; Jennie Liew; [2010-06-22]
  Nyckelord :Nyckeltal; benchmarking; kommun; Västkust; SKL; RKA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges offentliga sektor och dess verksamheter finansieras genom att staten, kommunerna och landstingen tar ut skatt och avgifter från medborgarna. Då medborgarna står för både finansiering, men även vill ta del av verksamheternas prestationer är det därför ur ett medborgarperspektiv viktigt att servicen är av god kvalitet och att den är rättvist fördelad. LÄS MER

 5. 5. Skatt på boende. En studie av de äldre reglerna rörande den statliga fastighetsskatten på boende och den nya kommunala fastighetsavgiften

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Nilsson; [2008-03-18]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : ”Nu avskaffar vi Sveriges mest hatade skatt” sade finansminister Anders Borg vid en presskonferens den 19 september 2007. Förmodligen är beskattningen av boende den del av det svenska skattesystemet som genom tiderna utsatts för mest ifrågasättande och kritik. LÄS MER