Sökning: "Anders Stenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anders Stenberg.

 1. 1. Kvalifikationskrav på arkivarier : en undersökning av svenska myndighetsarkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anders Stenberg; Linda Nezwal De Maré; [2014]
  Nyckelord :archival science; qualifications; competencies; skills; records managers; e-archives; operationally based file classification system arkivvetenskap; kvalifikationer; kompetenser; arkivarier; e-arkiv; verksamhetsbaserad arkivredovisning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine which competencies and qualifications Swedish government agencies require when hiring records managers today. Recently, the archival sector has encountered several challenges regarding technical solutions for electronic archiving. LÄS MER

 2. 2. "rekommenderas i ärade kunders välvilliga hågkomst" : En analys av mode- och textilannonser från början av 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anders Stenberg; [2012]
  Nyckelord :reklam; klassdiskurs; mode- och textilannonser; Arbetet; Sydsvenskan.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom ddiskursanalys och kvantitativ analys visa på klassdiskurser i mode- och textilannonser från 1911 och 1931 i tidningen Arbetet och Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Syftet är även att påvisa hur annonsernas utförande visar på en skillnad mellan två tidningar med olika politisk färg. LÄS MER

 3. 3. Mötesplats 0413 - En analys av ungdomars tankar och synpunkter om sin mötesplats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Hovland; Sofia Stenberg; [2010]
  Nyckelord :youth; culture house; meeting place; youth recreation centre ungdom; kulturhus; mötesplats; fritidsgård ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Therese Hovland and Sofia Stenberg Title: Mötesplats 0413 – An analyze of youths thoughts and opinions about their meeting place [translated title] Supervisor: Anders Östnäs Assessor: Carina Tigerwall Mötesplats 0413 is a culture house for youths at the ages of 16 to 25 years. The purpose of this study was, on the basis of a youth perspective, to critically analyze how the youths that come to Mötesplats 0413 in Eslöv describe the activity. LÄS MER

 4. 4. Lönediskriminering av invandrare: en empirisk undersökning av invandrares samt invandrarkvinnors förhållanden på den svenska arbetsmarknaden 2005.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Anders Stenberg Wam; Torbjörn Nyqvist; [2009]
  Nyckelord :Wage discrimination; labor market; immigrants; immigrant women; dummy variable model; Blinder-Oaxaca model.; Lönediskriminering; arbetsmarknad; invandrare; invandrarkvinnor; dummyvariabel modell; Blinder-Oaxaca modell.;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi huruvida invandrare diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. Vi undersöker även om förhållandet skiljer sig när vi endast tittar på gruppen kvinnor, och gör en jämförelse mellan svenskfödda kvinnor och invandrarkvinnor. LÄS MER

 5. 5. Real Time Visualization of Physics Simulations

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Anders Stenberg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When simulating physics, or other highly dynamic and complex phenom- ena, ¯nding and correcting bugs may be very complicated and tedious using common textual debugging tools. This is because of the fact that a certain state of the simulation seldom is expressible in text and numbers so that it can be fully comprehended, let alone dynamic changes in the simulation state. LÄS MER