Sökning: "Anders Stolpe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Stolpe.

  1. 1. Individ eller lagträning : En kvantitativ studie om upplevelse och omfattning av individanpassad träning för lagidrottare på idrottsgymnasium

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

    Författare :Anders Stolpe; Samuel Löfström; [2021]
    Nyckelord :Individanpassad träning; Omfattning; Spelposition; Upplevelse; Lagträning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Lagidrotter på elitnivå har idag individanpassad träning för alla spelpositioner. Detta individanpassade träningsupplägg har ökat, då kravet på att prestera för lagen och individen har ökat de senaste 10-15 åren. Idag är många elitspelare inom lagidrott redan vid 18-20 års ålder. LÄS MER